Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P HE T

AFSTERF ËJ?~

VAN DEN DlCHTLlEVENDEN HEERE

LUCAS PATER.

Wat nieuwe rouwkreet dringt my onverwacht in de ooren,

Daar myn nog bloedend hart eens vaders dood betreurt? Heeft myne ziel in hem geen' fchats genoeg verloren,

Toen hem het fterflot uit myne armen heeft gefcheurd? Hoe! ligt de oprechtfte vrind óók door de dood verflaagen ;■

De braave pater, die, van 't opgaan zyner jeugd, Door kunstliefde aangefpoord, gantsch Neerland kon behaagen,-

En ieders achting won door zyn verheven deugd?" Wat rrebt ge, ó Amftelftad! niet aan zyn vlyt te danken!

Hy heeft uw fchouwtooneel verrykt,met kracht van taal: De nette pater heeft, door welgepaste klanken,

Den- roem vereeuwigd van ons moedig leeuwend aal.

De-

Sluiten