Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR.UTRECHT. 33

onder alle hunne • pakaadje bellaar de mondproviant wel de meeste plaats.

Mynheer en mevrouw Van der Wouden, niet ontaart van de zeden en loffelyke gebruiken hunner voorouderen, hadden dus rykelyk zorg gedragen van eenen genoegzamen voorraad van levensmiddelen, voor een' togt van agt uren. mede te nemen. — ó Alle gy vrome kluizenaars, eerwaardige bewoners der wildernisfen , die , in bosfchen grys gewor* den, van uwe jeugd af aan, niet dan wortels en gedroogde groenten hebt gegeten! Haat eens, uit uwe verholen grafplaatzen, uwe 00gen op, en befchouwt met ons, by het openen van het blaauwe trommeltje , den oorfprong van het verderf, hetgeen, in deze ondeugende tyden, veelal onder het menschdom heerscht. Overdaad immers is de moeder van zo vele andere zonden. >- Nu verledigde zich mevrouw Van der Wouden, om, met eene milde hand , den inhoud van het gemelde trommeltje , beftaande in eene reeks van met boter en dungefneden kalfsvleesch wel voorziene broodjes, genoegzaam om hen met hun driën tot aan de grenzen van ons vaderland voor hongersnood te bewaren, rond te deelen* wel-, ke van mynheer Van der Wouden en zyne?'

dochv

Sluiten