Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( W )

De Burger tamme eeth communiceerde de Vergadering, eene door hem uit Londen on;fangen Misfive \ waar van het Extract luide als volgt:

Wij hebben de eer en aangenaame Satisfactie u te mogen informeeren , van het zullen vrij gegeeven worden der Hollandfche Schepen in dit Canaal , welke voor rekening van den Koning van Spanje gelaaden zijn; omtrent de andere hoopen ook wel een goed arrangement zal gemaakt worden, waar van U zo plaats grijpt, zullen' advifeeren.

(JVas geteckend) th. x>AY.

Voor welke aangenaame Communicatie , de Vergadering gemelden Burger haaren dank betuigde. Het Vervolg hierna.

Wij haasten ons, fchoon nog zo verre met de Zittingen niet gevorderd zijnde, echter aan het Publiek de naavolgende mislive afin de Franfche Volks Reprefentanten cochon , alquier. cn du ramel , heden Dingsdag avond den 14 April ter Vergadering ingezonden, om derzelver belang mede te deelen: naa het gewoone opl'chrift cn dagteekening, volgde:

Aan de Municipahteit der Stad Amfierdam.

De Reprefentanten des Franfchen Volks fpoeden zig om u, Burgers Reprefentanten te berichten dat het Tractaat van Vrede, tusfchen Frankrijk en Pruisfen , geteekend, cn aan de ratificatie der Nationaale Conventie onderworpen is;zij twijffelen niet aan het belang 't welke gij aan in deze tijding ftellen zult.

Heil en Broederfchap l

CGetO

charles cochon, alquier, du ramel."

Sluiten