Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9S8 >

Zegt: te gisfen dat het omltreeks van elf uuren moet geweest zijn.

Zegt ja: en dat zulks van zelve fpreekt, als zijnde Hij Ged. in perfoon Penlionaris dezer Stad geweest, en zijnde uit Burger ouders gefproten.

Art. 6.

Hoe laat het wel was, doen men zig tot het indienen van die Papieren in de Kamer van Heeren Burgemeesteren vervoegde. Art. 7.

Of Hij Gedaagde in Perfoon niet is Burger dezer Stad en alzo den Burger Eed geprxfteerd heeft.

Deze Vraag-Poincten en Resfponfiven nader aan de Ged. in perfoon voorgeleezen zijnde, ten overflaan van de Ed. Achtb. Heeren ter Schoute Rolle gecommitteert heeft dezelve bij zijne Refponliven geprssteert en dienvolgens ondertekend.

(getekend)

c. w. VISSER, In kennisfe van mij Secretaris (Getekend)

p. s. dedel.

Aétum den 2,8 Oótober 1794.

Ar-

Sluiten