Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 511 3

ïs gelezen advies van het committé van finantiën, op het request van Dorothea Louifa ScJilee, huisvrouw varj den burger G. W. Ditmar; verzoekende een pas, ten einde zich, tot herftelling van haar' mans gezondheid, met hem buiten 's lands te mogen begeven; en wei naar Colberg, in Pommeren:

Na deliberatie, goedgevonden, de verzochte pas af te geven, mits ftellende cautie voor hetgeen zy en haar man zal bevonden worden, in de reeds geheven, of noch te heffen, provinciale en ftedelyke negotiatie, te moeten fourneren.

Is gelezen bericht van het committé van algemeen welzyn, op het request van eenige kamerbewarers; verzoekende , volgens vorige fchikkingen, vry te zyn van tochten en wachten:

In handen van coloneilen, ten einde ter uitvoer te brengen.

De Vergadering is geëindigd des ndmiddags, ten twee uren, en geadjourneerdtot morgen,vóórmiddag, ten negen uren.

Einde van het eerfte Stuk?

Sluiten