is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0-451 )'

tie, ter 'deelneeming, zo in de Geldheffing, bij executie van de Nationaale Vergadering, als inde Vrijwillige Negotiatie van Holland:

Waaröp, gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, hetzelve Request të ftellen in handen van het Committé van Juftitie, om confideratiën en advies.

Is geleezen Extraét uit het Register der Refolutiën, van het Provinciaal Committé van Holland, in dato a November 1. 1., waarbij het verzoek van Maria- van Resteren, Wed. van der Veen, óm met den weekelijkfchen onderftand der uitgeweekenen begunstigd te worden, wordt geweezen van de hand; met toezending aan deze Vergadering, van het origineele Request, met verzoek om, bij voorkomende vacatures, van den eenen of anderen post, fpeciaal reguard op der Requestrantes perfoon te flaan.

Waaröp, gedelibereerd zijnde, is beflooten, hetzelve Extract aanterieémen voor notificatie.

Is geleezen Request van J. van de Koppel, verzoekende , fchoon te Eemnes Buitendijks woonachtig, zijn' post als Inbrenger in de Bank van Leening N.42, tot onderftand in zijnen, waarfchijnlijkkortftondigen," leeftijd, te mogen behouden:

In handen van de Commisfie tot het 2fneemen der Beloften aan de Ambtenaaren , om confideratiën en advies, .

Is geleezen Request van Overlieden en Gildebroeders van het Tinnegieters Gilde, verzoekende alteratie en ampliatie van de Keuren, hun Gild betreffende, overeenkomstig een ontwerp, aan hetzelve Request geannexeerd:

In handen van het Committé 'van Algemeen Welzijn, om dezelve te examineeren, en de Vergadering te dienen van confideratiën en advies.

Is geleezen Rapport van de Regenten van het LeLll 3 proos-