Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 519 )

doen, te kunnen voldaan, en een der jaarlijks ten dien einde gedaan wordende fomma-ie, zo voor dit jaar worde ingetrokken , als voor het vervolg niet worde uitgegeeven:

In handen van het Committé van Finantiè'n, om te dienen van bericht.

Is geleezen Request van den Burger Jan van Eyk, Commisfaris van de Zeeuwfche Veeren, verzoekende, eene gefchikte plaats te mogen hebben op het Cingel, of waar deze Raad best zal oordeelen gefchikt te zijn , om die Beurtfcheeepen , onder zijne aantekening, zo na mogelijk, bij elkander te kunnen plaatfen, zonoodzaakelijk tot fecuriteit der aantebrengene goederen, als tot vóórkoming van fchade:

In handen van het Committé van Koophandel en Zeevaart, om confideratiën en advies.

Is geleezen Concept-Publicatie,, tegen het fchieten met Snaphaanen en Vuurwerken, vooral bij de hernieuwing van het Jaar:

Waaröp, gedelibereerd zijnde, is beflooten, deze Publicatie daadelijk goedtekeuren, en dezelve te doen afkondigen en aanplakken. '*

Zi]n geleezen de confideratiën en adviefen, van het Committé van Finantiè'n, op de volgende Requesten, als:

r. Van de Burgers Oldenkoff en van Langen, aan het Provinciaal Beftuur van Holland; verzoekende de inwisfeling van 16042^ Livres, door hen ontfangene Adfignaaten, voor verkogte en geleverde Linnens, aan Franfche Militairen. Zie Dagblad der Vergadering, van den oden October 1797.

2. Van den Burger Johannes Bosch Gerhz.^ aan het Provinciaal Beftuur van Holland geprefenteerd; verzoekende de inwisfeling van 7567 Livres, aan Adfignaaten , voor geleverde Lakens , aan Franfche Mili-

tai-

Sluiten