Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 240 3

zers op de Notulen van deze Vergadering; zijnde het aan den vertooner bekend, dat bij alle Collegiën, alwaar een Register op de Notulen gemaakt wordt, dat extra werk behoorlijk beloond wordt:

In handen van de Commisfie tot regeling der Ambten , om confideratiën en advies,

Is geleezen Request van den Burger Frcdrik Heinfins, ïfte Lieutenant der bezoldigde Nationaale Guardes, in de Compagnie van den Kapitein M. Bax, verzoekende, omredenen, in het Request gedetailleerd, van het gewoon douceur te mogen blijven jouïsfeeren; en hetzelve, met zijne Mede-Officieren, volgends gewoonte, den laatften dezej- maand te erlangen:

In handen van het Committé van Algemeene Waakzaamheid, om fpoedig te dienen van confideratiën en advies, zonder refumptie.

De Vergadering is geëindigd, des namiddags, ten één uur, en geadjourneerd tot heden avond, ten vijf uuren.

VERBETERINGEN.

Dagblad X. Stuk, bladz. 171, reg. 10 van boven, ftaat: Januarij 1798, lees: 1799.

189, reg. 7 vanboven»

ftaat: des beter, lees: des te beter.

19a, reg. 2 van boven,

ftaat: Cornelis Hantfen, lees: Hartfen.

196, reg. 9 van boven,

ftaat: met geen weinig, lees: met niet weinig.

196, reg 26 van boven,

ftaat: van deze baldaadigheid, lees: aan7

'- 323, reg. 18 van boven,

ftaat: woensdag, lees: donderdag,

Ver-

Sluiten