Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<: & >

liaare.Grondvergaderingen , gehouden öp Dingsdag , den i^den dezer, over de volgende onderwerpen, daarin ter haarer goed-of afkeuring aangeboden, op de onderftaande wijze geftemd heeft, als:

A. OVER DË TEGENBEDENKINGËN VAN

DEN RAAD.

Op het agt/le Voorftel der Grondvergaderingen van den gden December 1797, ftrekkende, om eene Commisfie te benoemen, tot-onderzoek van het geen door de Stads Cavallerie , federt derzelver oprichting, tot nu toe*, is uitgegeeven, enz.

3134 Stemmen voor,

1361 tegen,

217 — buiten advies.

470a Stemmen.

B. OVER HET EERSTE VOORSTEL DE5»

GEMEENTE.

Om aan den Raad der Gemeente voortedraagen, c^f, ten voordeele en onderfiand van het Aêlmoesfeniers Weeshuis, dezer Stad, eene Jaarlijkfche Belasting van 'ééji Gulden , per hoofd gelegd worde, op aller Gezelfchdfpen van tijdverdrijf, vermaak, enz. 2,64a Stemmen voor,

2044 tegen,

38 ——_ buiten advies,"

4724 Stemmen.

Welk Voorftel dus, door eene meerderheid van 598 Stemmen, is goedgekeurd.

TWEEDE VOORSTEL.

, Om aan den Raad der Gemeente te verzoeken: dat

4e Rekeningen van DireSieuren van de puotifatie-Kas en het Bureau, ter examinatie gefield woraen in handety vfif het Committé van Finantiën enden Stads Advocaat,enz. X. STUK. Zz 3407

Sluiten