is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 448. )

hen als voor hunne Medeburgers, aan welken gepermitteerd is op, de Westermarkt met hunne goederen te markten, om, tegen betaling van dubbel Waaken Marktgeld , en van drie guldens voor ieder, dié daarvan gebruik zou willen maaken, voor de Armen, dubbels Kraamen, ter breedte van 28 voeten, opteflaan , zodanig, dat, ingevalle door deze fchikking, op de Westermarkt plaats te kort mogt komen , de overgebleevene Kooplieden , hunne Kraamen, op de Keizersgraft, van de Westermarkt af, naar de Rheeftraat en verder, zouden mogen plaatfen; doch niet anders dan onder bepaaling, dat de Kooplieden, welken zich, als voorheen, met Kraamen van 14 voeten willen vergenoegen, het recht zullen hebben om te looten , uit de plaatfen welken voor de besten gehouden worden; alsook dat de bewooners van de Keizersgraft, wier wallen door. deze fchikking, tot het opflaan van Kraamen zouden geè'mploijeerd worden , de vrijheid zullen hebben,den wal voor hun huis,viij te houden, en het opflaan van Kraamen , des goedvindende, te verbieden:

En beflooten, gemelde Request te ftellen in handeri van het Committé van Algemeen Welzijn, om,te handelen na bevinding.

Is geleezen Request van Hendrik van den Brand, te kennen geevende, dat hij, in den jaare 1766, aangefteld zijnde tot Gildeknegt van het Kuipers Gild, vervolgends, in den jaare 1795, t»r gelegenheid van de Publicatie van de Staaten Generaal, van den 23ften Januarij des zeiven jaars, door Overlieden van hetzelven Gild, ook tot Vifitateur van de uitgaande Hoepels is aangefteld geworden ; en verzoekende , nadien thands, door het affchaffen der Gilden en het daardoor vervallen van zijn'post als Gildeknegt, eenige difficulteit zoude kunnen gemaakt worden , omtrend zijne continuatie in den post van Vifitateur, en dezelve post, ingevolge voorfchreeve Publicatie , echter behoort te blijven exteeren, dat deze Vergadering, tot voorkoming van alle verwarring, hem gelieve aante-

ftel-