is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 10$ D

Integendeel denzelvan overtuigen zou, zowel van onee bereidheid, om aan deszelfs Decreeten te voldoen, als van onze angstvalligheid,' om door geene verkeerde opvattingen, eenig ander effeét daaraan te geeven, dan hij zich wezenlijk heeft voorgefteld.

Wij vermeenen, Burger Agent! voor uw welwikkend oordeel, genoeg gezegd te hebben, om ons gehouden gedrag, ten dezen, Voor volkomen gejustificeerd temogen houden, terwijl de eer hebben, ons, na" heilwensen, te noemen.

De Municipaliteit voornoem'.

Ter ordonnantie van dezelve.

Amfterdam, Januarij 1799.

Hei vijfde Jaar der Bataaffche 'l/'rijheid.

En is, nl" dat de Voorzitter voor het verrichtte in dezen was bedankt geworden, beflooten, het voormelde Concept Andwoord aan den Agent voornoemd te approbeeren, en nog heden aftezenden, zonde# refumptie.

In deliberatie gebragt zijnde, het aan de orde zijnde Rapport van het Committé van Algemeen Welzijn, op de Voordragt door de Burgers W. tp'agtendorp Eekman , Evert de Marre en Paulus Charló, als Gecommitteerde Leden van het Beftuur van dezer Stads Armenfchoolen, den i^ften December 1. 1., ter Vergadering ingebragt, en den a8ften dier Maand gefteld in handen van het Committé voornoemd, om deze Vergadering te dienen van confideratiën en advies, en bij welke Voordragt gemelde Commisüe een allergunftigst bericht geeft van den uitflag van het Examen over de vorderingen der Lesrlingeft in de gemelde Schooien, als welk Examen, de verwagting van Curatoren en der Commisfie van Beftuur, zo verre hadt overtroffen, dat hetzelve Beftuur, met overleg van Curatoren, beflooten hadt, om de, bij die gelegenheid betoonde naarftigheid dier Leerlingen , welken daarin zo zeer hebben uitgemunt, in tegenwoordigheid vah hunne 0 3 Me-