Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 DE CHINEESEN,

SCÈNE VI.

AGESIE, TAMTAM, CHIMCA, XUO, inkooinende een Svceerd in. d'Üuna.

Xiao. Arietle.

Wat kom ik te hooren? Vreeft, vreeft mynen tooren, Dit Sweerd fal my wreeken Schender van myn eer, 'k Moet myn gramfchap breeken, Hemel het gaat re verr'-——bis. Schender van myn Bloede!

Tamtam fiet Xiao met een bly Weeftn aan..

Gy lagt met myn woede bis.

Wild vreefen bis.

Agefie fteld Jig voor Tamtam.

Dogter die 'kveragte, Schand van uw' Geflagte, Daar is niet te verwerven, Gy zyt pligtig g'lyk hy, Gy fult (terven ,

Ja, ja, ja, ja, daar is niet te verwerven, Gy zyt pligtig g'lyk hy, Ja, ja, ja gy fult nerven, gn hem blyven by 3 maal.

Ag-

Sluiten