Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLAAPDICHTEN» 39

AAN MYN

NACHTLAMP.

Getrouwe lamp , die waakt terwyl ik flaap, Met flaauwen glans myn eenzaam bed verlicht! Gy leert ftilzwygend myn' rustzicken geest Het naadrend eind' myns levens gaê te flaan. Wanneer 't reeds lang verrezen morgenlicht

My eindlyk doet ontwaaken, en ik zie

Uw vlam gedoofd, uwe oli gantsch verteerd ,

Dan denk ik: dus word zeker ook eerlang De ftille vlam myns levens uitgebluscht.

Gefchieddit, dan, myn wachtende erven! dan

C 4 Ver-

Sluiten