Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPDRAGT

Aan den hoogwaardigen

he ere, heere EUCHERIUS KNAPEN door de gratie Gods, en des H. Jlpostelyken Stoel van Roomen lxvii Prelaat^x vry Keizerlyk Munfler van St. Trudo, en Heere der Rykjiad St. Ttuiden, Heere van Alem, Aalborg, Seny, Webbekom, As~ fent, Hehhteren, Borlo, Halmaal, Buvingen, Douck, Curjpt 9 ére. t$c. &c.

Hoegw. Heer

HEt is van otids een gebruik geweest, dat men de vrugten des verftands , eer zy in 't licht kwamen, aan eenen perfoon vangroot gezag opdroeg , om ze tegen liet geblaf van Zoilus en Momus te befchutten : aldus heeft Virgilius den Prins der Poëten een deel van zyne Digten aan Moecenas, en Pol* lio.

Sluiten