is toegevoegd aan je favorieten.

Wapenhuis der geloovigen, of Leerredenen tegen de hedendaagsche dwaalingen der geenen, welke geene goddelyke openbaaring aanvaarden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of 'Leerredenen^ fyfd

* toezeggen, cn dit u ovcrko?» men zal, dan zult gy twee onge-

makken te.onderftaan hebben : want " de verwagtjng der hoope, waar door

* £Y word opgehouden , zal u afmat» ten, en de hoope zal reeds de toey komende vrugten der blydfchap ont 3? nomen hebben : vervolgens mag men » die menfchen , die de toekomende ■y dingen voorzeggen., geenüns gebruiy> ken (f)'"..

En • wilt dan, zegt den Propheet Jeremias, (g) naar de wegen der Heidenet niet leeren i dat is , cn wilt de zeden en gebruiken der Heidenen niet aannemen , door de welke zy de Zon , Maan en fterren eer bewyzen, als oh zy dc ondermaanfche wereld beftierden, en van alle dingen, ja zelfs van de werkingen van den vryen wil der menfchen oorzaak waaren : nog wdt met vreezeen, van de teekenen des Hemels., die de Heidenen vreezen ,. want de we/ten der volkeren zjn eid&l: hunne waarncmingem zyn waarlyk op tweederlye wyze cidel, eidel omdat zy alle

de

(ƒ) A. Gellius lib» 14, car. 1. fg) [erem. IQ. ¥• a. j_