Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K L U, C H T S P E L. 3r

Dat jy zulk fchrift my geeft in handen. In dit woord zyn wel drie Spelfouten, hy moet weêrop 't fpelde bankje.

Eduard.

't Is of gy u Coufine woud Zien aan een Mecfter uitgetrout, Is 't niet genoeg dat gy 't kond leezen? Ik zoek geen Pedagoog te weezen. Maar wie heeft ooit of ooit geboord, Dat een Mariagie daai-om niet voort Gegaan is, wyl men vond gebreeken -In 't letter maaken ?

Joris.

Neen maat, daar biyft het niet om achter, maar dit flesrt fchryven is een teeken, 6 Dat jy meer vlyt hebt aangewend , Te leeren, hoe men fchermt, en rend. En Kaatft, en Danft, ja al de zaaken, Die dienen konnen tot vermaaken, Als tot de konflen, daar men door, Na volgend 't loflyk Oudren fpoor, De kolt wind, en wat op kan gaaren, Tot onderftand van hooge jaaren. Dit is de reden, dat ik u Johanna weiger, weet j'et nu?

VEERTIENDE TOONEEL.

Joris, Neeltje, Johanna,-Eduard, Kakel, Katryn.

ï"\ Neeltje. L/Aar 's d' ander.

Joris.

Wel in die heb ik duizendmaal meer genoegen Jie zou hem noch zo wat na de burgerlyke trant willen

s dat uw Broeder? 1 0'oeScn-

Neeltje,

ja- Ka-

Sluiten