is toegevoegd aan uw favorieten.

Redenvoeringen gedaan in de teken-academie te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 208 ;

.. Dan, wik gy u de tyden vertegen-» woordigen, die onzen tyd nader by zyn ? Befchouwt danj onzer Stede Regeering en Burgerye, voor ruim één of twee eeuwen geleden. Hoe gloeit onze borst yan ontzach en eerbied, voor de eenvoudige deftigheid; voor het achtbaar gelaat dier aloude Burgerheeren, Vaderen van ons Vaderland, en Voorvaderen van hun, die namaals , en in onze dagen, het bewind van Stad en Regtbank gehad, of tegenwoordig nog, hebben.

. Het moedig gelaat, de rustige geftalte en houding, der Krygs-en Burgeroverflen, en Burgeryen (*), daar zy, met blinkende wapenen en wapenrustingen , ter optocht gereed fchynen, moedigen ons hart; als wenschten wy zelf met hen op te trekken, en aan hunne zyde te flryden. Zyn dit Schilderyen? neen, 't is het Leven, 't Is de Natuur

(*) Zie van dvk, Befchr. bl. 10. enz.