Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 217 )

ding, de-uitdrukking, en den omtrek, te koste gelegt hebben; en was het niet door dit verzuim, zoude de Schilderkunst waarfchynlyk onder rafaöl, en de Romeinfche School, reeds tot den hoogflen trap van volkomenheid gebragt zyn geweest, gelyk men het zelfde, in een omgekeerden zin, zoude kunnen zeggen van de Venetiaanfche School, indien titiaan, giorgione en pa ulo veronese, zoo uitmuntend in den omtrek en compofitie, als zy, naar het oordeel van ervarenen, in het koloriet en licht en donker geweest waren; dan, wat hier ook van zy, onze Nederlandfche School is altoos, wegens de fchoone uitwerking van dit deel der Schilderkunst, zeer beroemd geweest; doch om nu niet te fpreeken van rubbens , van dyk en anderen, waar van de orgineele Hukken hier te lande fchaars voorkomen, zal ik alleenlyk rembrand en zyn School, ten voorbedde daaromtrent., bybrengen, en, O 5 om

Sluiten