Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 j

Aarde werk om 90 graaden te draayen, d«s is liet immers ook 12 uur, als de iter op de Meridiaan van het Schip was, min die 1 minuut die de Ster van de Zon in 6 uur vermeit, ofte hy moet veronderttellen, dat de Aarde ten opzichte der Zon Uil blyft ltaan, dat het hier door te London 's nagts 12 uur, en op 90 graden wester lengte s'avonds 6 uur blyft, en ten opzichte der fter in 24 uuren om zyn as draait, ais dan zoude de fter 's avonds ten 6 uur in de Meridiaan der waarnemer verfchynen ; maar zo lang dit niet gebeurt, is zyn leerwys niets anders als een dwaling; en door dat dit nooit gefchieden kan; kan ook zyh leerwys nooit anders a' s ongegrond en verdwaald worden , zo als zy thans is.

Hy mogt fomtyds noch voorwenden, dat als Sirius in de Meridiaan van London ftond, een waarnemer i nam opdat zelve ogenblik een Ster, welk 32 graden bewesten Sirius was, aan den hemel, in zyn Meridiaan w?.ar, dat als dan zeker zoude zyn , dat dit op een ogenblik der volftrekte tyd zoude gefchieden en hier door verzekert zyn, dat hy 32 graaden bewesten Londons Meridiaan was, en dat hier geen agter volgende

tyd plaats hadde; Maar als men het

nier voeren beweezene in acht neemt, dat de Zon flegts op 90 graaden, 1 min. van de Ster agter uit zakt, en dus volgt hier ten klaarften uit, dewyl de Ster moest waargenomen worden, hoe Iaat hy in de Meridiaan der waarneemer komt, en een ieder wei'

weet

Sluiten