Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( zC )

Ondergetekenden in hunne qualiteit, dat de Raad der Gemeente van Leeuwarden door Ulieden worde gelast meergemelde Doopsgezinde Gemeente te laaten ongemoeid in de vrye en rustige befchikking over, en beftiering van, het geen tot haare Kerk, of Kerkelyke zaaken, eenige betrekking heeft; alsmede dat, daar zy ten uiterften beducht zyn voor aanmerkelyke inconvenienten, of verwarringen, welke zouden konnen ontftaan , indien A. Staal, gerugfteund door het gezach van den Raad der Gemeente, voortgaat in zyne pretenfe functie als Leeraar, Gylieden hem gelieft te ordonneeren, zich, te» minflen provilioneel, en hangende Uwe deliberatien, van het waarneemen van het dienstwerk te onthouden. Q. F. enz.

Leeuwarden den 4 061. 1797.

HETTO BAKKER. GERBEN TIGLER. SJOERD R. van der BY. JAN BROUWER. HEERE KLOMP. PIETER WYBRANDL

Ca-

Sluiten