Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

3 OCTOBER 1798.

Decreet der Tweede Kamer, van den 28. September laatstleden, gearrcfteerd, wegens het invoeren van het 52 Art. der algemeene beginfelen der Staatsregeling, nopens het verbod van den in, door en uitvoer van goederen, in de voormaalige Gewesten.

Waarop gedecreteerd is, deeze Misfive aantenemen voor Notificatie, en de voorfchreeven Publicatie te deponeeren in de Nationaale Cancelarye.

Is gelezen een Extracl uit het Register der fuiten van de eerfie Kamer, van het Vertegenwoordigend Lickaam des Bataaffchen Volks, van den J. OcloberL 1., genomen op de Requeste van Joh. Gaillard Johz. , woonende in den Haag, en verzoekende eenig Vischwand, zynde Schakels en Zegens, naar Bremen te mogen uitvoeren, als mede het favorabel advis van het Uitvoerend Bewind der Bataaffehe Republiek, vervat in eene Misfive Van gem. Kamer van den 27. September, ter voldoening aan het Befluit van den 19. derzelver maand, zynde het eerstgemeld beftuit van den volgenden inhoud:

„ Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Be„ 'wind der Bataaffehe Republiek , gefchreeven alhier „ den 27. September 1.1., houdende, ingevolge van

en ter voldoening aan het Befluit van den 19. „ derzelver Maand September, deszelfs confideratiëri „ en advis op de Requeste van Johannes Gaillard, „ Johs. Zoon, Burger en Inwoonder van den Haag, „ daarby verzogt hebbende permisfie tot den uitvoer „ van eenig Vischwand:

„ En, in aanmerking genomen zynde, dat op des -., •Requestrams verzoek, als ten favcuie van 'sLands

» 'Com-

Sluiten