Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C '53 )

GELTKHEID, FRTHEID, BROEDER. SCHAP.

Dingsdag den 12. February 1799.

HET VYFDE JAAR DER BATAAFSCUE VRYHEID

P R M S I D E.

De Burger Reprsfencant

G. J. G. Bacot.

Tegenwoordig de Burgers Reprasfentanten.

.7. van Fredenburch. J. S. TVentholt.

C. Floren. K Hovens. U. J. Huber. P. Linthorst. M. Siderius.

D. C. de Leeuw. J. C. Druman. W. C. de Crane. J. B. Auffmorth. 3- Tomas.

F. Govers.

D. Hooft, Gz.

De Prsefidenc aanvaard zyn Prasfidium.

D

e Decreeten, op Saturdag den 9. February genoden, zyn geleezen en gerefumeerd, gelyk ook gerefumeerd en gearresteerd zyn de Depêches daar uit refulteerende.

L Is

H. yan Andei. H. Quesnel. 3- Ondorp. 3. Busch. N. van Foreest. 3 F. Baesten.

D. Hoitsma. 3. H. Siccama. P. M. Pertat.

ABSENT.

Met permisfie

E. M. van Beyma. 3- Bannier.

C. van Lennep A. 3. Zubli

Wegens Ziekte.

D. Wormer.

Sluiten