is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a3 JULY 1796 '409

5 Van hetbefluit, van den 12 July laatstleden, op de Requeste van de Municipaliteit van Heesch over het Kerkgebouw enz.

4. Van het befluit , van den 16 July laatstleden op eene Misfive van het Uitvoerend Bewtnd, . over' een contract tusfehen het Beftuur van Ettenwoutsdyk, Everinge, en Kerkmeefteren te Dn*wegen.

, Van het befluit, van den 16 July , taandeden , op de Requeste van Mr. J. C. Hespe, om reftitutie van/3000.

6 Van het befluit, van den 16 July laatstleden', op eene Muive 'van hetBeftuur vanhet.Amp ïSflrL.voor», over de Registratie van deGewapende Burgermacht.

„ Van het 'befluit, van den 16 July laatstleden, ^ de Requeste van G. Nood, om Capena Penfiöenen.

0 van het befluit, van den 15 July taatstkden", oP de Reqnesté van L, de Leeuw, om een afte als Slyter.

venia atatis. IQ» Van

dm,op eene Mifive ™ het Oemeente d ^