Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i7 AUGUSTUS 179*.- «3

* van het Reglement B. der Staatsregeling, gede-

^De^wlele Kamer, overweegende , dat dj redenen, door de Eerfte Kamer bygtbragt, voldoende zn, be* krachi't de verklaaring van Onverwyld hoodzaakJykhHd, door de Eerfte h amer geplaatst aan net hoofd yan het volgend Befuit; houdende:

Voorde in overweeging nemende, dat des Re„ ïueftcantfs Man, als aan attedt* vmischegns tot bekoming van Penfioen, bereids vol iaan hebben, de, en a'zo op de Penlioenlyst is gebragt ge-

* WütOTeegerde, dat deszelfs reelatere Weduween eenige Erfgenaame, alzo gerechtigd is,

£ tot bekoming van dat nog te goed zynde Penlioen, ], waar op haar Man een wettige aanfpraaü had.

" DalTan voorfchreeve Anna Adriva Dreyen Weduwe S. Brechland, in leeve-, gepenfioceecd » Caoitein, in dienste deezer Landen, zal worden

* uitbetaald zodanig Penfioen, als dezelve nog was " te goed hebbende, tot op den dag zyner overly. den, zynde den 7 January 1799.

En zal Extract deezes, met byvofging van voorfchreeve Requeste en Bylaagen in ongmah,

" worden gezonden, zo aan het Uitvoerend SewtJ, tot informatie . en gelyk Extract am L immisfa^

11 rislen der Na'ionale Rekeningen, mede tot l«ipr>

" Teu zal dit Befluit, overeenkomstig Art. 60.

der Staatseeeli g , ter fanctie gezonden worden ' aan de Tweede Kamer, met en b revens dit „ Rapport, voornoemde Mitfive, Requeste en «, Bylaagen in originali.''''

5' t & Mm 2 tv

Sluiten