Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o NOVEMBER 1799. 4^5

de Vergadering, ingeyolgo Art. 3». Ufe$ flftfö RegWent B- der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer overweegende, dat deredenen, door de Eerfte Kamer by gebragt, voldoende zyn, bekrachtigt de verklaaring van Onverwylde NoodzaakUkheid, door de Eerfte Kamer geplaatst, aan hei hoofd van het volgend Beftuit; houdende :

Voords overweegende , dat de, Requestranten in hunne nadere Requesten, thans aan aile de ver" Sschtens by Publicatie van den 7. April 1798 tot " bekoming van Penfioen voorgefchreeven, voldaan

" ^Befluit: dat Ertman Erhard Standnitz, Major „ Johannes Theodorus Diert van Leefdaal en Irederik vanderlVel, Capiceinen , Care' Ernst AugusTus van Bungen,Carel Fokke, Johan Gerhard Zurïchw Johan Laurentz Schounberg, Capiteins '^Commandamen, Johan Hendrik [Staal Harde Héan Buneman, Lieutenants, en Jacobus Hendrik l Coulbant, Sous Lieutenant; zullende worden ge" bnsrt on de Penfioen Lyst, en.Gepenfionecrd op l den voet als by Decreet van 19 Juny 1799- 1S

" beEndzal Extraft deezes, met by voeging van alle i voorfchreeve Requesten en Bylagen m ongi" ndlh worden gezonden, aan het Uitvoerend Bewind, " om hieraan de noodige executie te geven, ^ mede gelyk Extradt aan Commisfarisfen der Nationaale Rekening, tot informatie.

Zullende dit Befluit, overëenkomftig het 60. Art der Staatsregeling, ter fanftïe worden gezon" den aan de Tweede Kamer, met dat en benevens » Rapport, alle de voorfchreeve Requesten en Bylal gen, in originali^ ^ £q

Sluiten