is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. I0S> 5

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

' Dingsdag den io. December 1799.

HET VYFDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID.

P R JE S I D E.

De Burger Reprsfentant

C. van Lennep.

Tegenwoordig de Burgers Repraïfentancen.

C. D. de Leeuw. J. H Siccama. H. van Andel. K' Hovens.

H. Quesnel. J. S. Wentholt.

D. Hoitsma. J. Busch.

G. J. G. Bacot. Adr. Ploos van Am/lel. S. van Hoogflraten.

F- Qovers.

H. Hogewal,

J)e Decreeten, op Zaturdag den 7. December genome», zyn gerefumeerd en gearresteerd. ^

J. C. de Crane.

J. A. Krieger.

P. Linthorst.

J. C. Druman.

C. Floren.

N- van Foreest.

J. Lublink, de Jonge.

J, van Rees.

B. Ten Pol.

J. Tomas.

L. J. Fitringa*

ABSENT.

Met permisfie.

B. Storm. J. Cramer.

Wegens ziekte.

M. Siderim.