is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 FEBRUARY iSoq.

44?

„ Zullende die Befluic, overëenkomftig Art, 6o. der „ Staatsregeling, tervbekragtiging worden gezonden „ a.sn de Tweede Kamer , met en benevens hec in „ deezen uicgebragc Rapport, cn hec Voorftel daartoe „ relatif, beiden in originali"

En voords over hec voorfchr. Befluic zelf gedelibe. reerd zynde, heefc deeze Vergadering, ingevolge Art, 32. Litt. e. van het Regiement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekragtigt het voorgefteld Be> fluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekragtigd Befluic, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling, onverwyld worden gezonden aan hec Uitvoerend ^Bewind, en cevens een affchrift van heczeive, in behoorlyke forma, aan de Eerfte Kg,-, mer. (zonder refumtie^

/H3V9Q 93 zinnajl o>tloV nah nes rföfiaibsaql nsi aijso