is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 77 >

GELTKHEID, V R T H E I Di BROEDERSCHAP.

Saturdag den 5 April 1800»

HET ZESDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYH&IDv]

P R JE S I D E.

By onpasfelykheid van den Burger Reprasfentant H.Quesnel, den Burger Reprasfentant C. Fleren.

Tegenwoordig de Burgers Reprasfencamen.

J. A. Krieger. U. C, de Leeuw. S. van Hoogftraten. L. J. Vitringa. M. Si der lus.

C, van Lennep. J. Tomas.

K. Llovens.

G. y. G. Bscot.

D. Hoitsma. 2V. van Foreest. J. S. Wemholt. J. de Joncheere.

; B. Storm. H. Hogewal. J. Cramer. F. Govers. H. van Andelt B. ten Pol. J. Busch. J. van Rees. W. C. de Crane; P. Linthorst.

ABSENT,

Mee permisfie»

J. H. Siccama. J. C. Druman. A. Ploos van Amfteh J. Lublink de Jonge.

Wegens ziekte.

11. Quesnel.

De Decreeren, op gisteren genomen, zyn gere» fumeerd en gearresceerd.

E Is