Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII. Boek. HISTORIE. $ti

gulk eene heufche en verpligtende wyze, dat, "er haar hert door getroffen werdt. De gemeenzaame verkeering der, Graavinne met Heere Frank, die hier op volgde, verwekte,eerlang, zulk eene fterke onderlinge genegenheid, dat Jakoba befloot, zig heimelyk met hem in 't Huwelyk te begeeven: gelyk, in Hooimaand ces jaars 1433, in den Haage, gefchiedde (ƒ■). Zy wist wel, dat zy beloofd hadt, niet dan met toeftemming van 's Lands Staaten, van haare Moeder, en met naame ook van Hertoge Filips, te zullen trouwen. Doch zy begreep te gelyk, dat Filips nimmer zyne ftem tot haar Huwelyk geeven zou. Haare fterke genegenheid tot Heere Frank deedt haar, derhalve, haare belofte in den wind flaan. En indien haar Huwelyk verborgen kon blyven, zou zy, -zo zy waande, geen nadeel van het breeken haarer belofte te dugten gehad hebben.

Doch dit viel anders uit. Filips hadt te vee- : le vrienden hier te Lande; die zo veeleverfpie-' ders waren van den heimelyken ommegang J van Frank en Jakoba, en haast ontdekten, wat • 'er fchuilde. Zy gaven 'er den Hertoge terftond kennis van: en men heeft reden om te twyfelen, of hem deeze tyding gefpeeten, of verblyd hebbe. Zy zou hem gefpeeten hebben, indien Jakoba magt en middelen gehad iiadt, om zig van Heere Frank te bedienen , tot herwinning van 't gebied, welk de Hertog fyanr afhandig gemaakt hadt; of indien Frank zelf in ftaat geweest was, om zig tegen hem fe verzetten. Doch hy kende Frank voor

een'

QO MonstreletFot.ü, ƒ.8;, Meyerusadtnn, 1433. ƒ.280.

[AKOSfi* 1430. '

\

1433.

'ruigten ■anFilips >ver dis luweyk.

Sluiten