Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 BYVOEGSELS en

maatiging gevaarlyk ware, gelastte 't Hof zeer nadruklyk , op den vierden van Bloeimaand des jaars 1535, 'sKeizers Plakkaten zonder eenige diffimulatie , difpenfacie oh moderatie, uit te voeren (y).

* 5L 30I;r> r\ V' °' " De Landvoogdes hadt, te Brusfel — het Schiet-fpel van St Joris bygewoond, en was Schutrer-Konineirl geworden." Wagenaar heeft reeds (bl 20 van dit Deel) doen zien, dat zy zeer op* de Jagt verflingerd was ; 'E was dan geen wonder, indien zy, handig, met het geweer konde omgaan en den vorel trof die aan een mast, of (leng , wel ea& eezet aan een molenrocde , (w) ofte iets dergelyks, zodaanig was vastgehegd, dat hy by het treffen , ligcelyk omdraaide , maar kwalyk af te fthieten was. In Braband, daar het nog niet buiten zwang is , vierde men voornaamlyk zulke fpeelcn , die ook Philips de Schoone, Alrert en Isabella zeer beminden (*), 't Uitmuntende , zegt

men,

<W r«*»* KemcriaMoek van de Jonge. 11 , Vra ï Pfi-i kwaalvk aangehaald in 't Reporter, der Pl^at h). fu 5

.«O Thefaur. Reek. der Siad Briele, exper „/,. Set, Y,,a Caput. ^ ander vuytgku, van alhe.hanie plcelJ:> , efn'^ „ den Molenaer vp te Latigeftraetfche Moeien van , „ Papegay an «e Moeien opgericht worde i £ Kr ■> zetten van den Vogel aan een roede, ziet men in 'r h aangeroerd Wcrkjen „ Van de verveerlickc aenRaende tyt." ahvw" £V. 2., „nympteen exepel unde gelicknilTe , van ene' h'oltJ Papegoy der SCutte", waneer de opgchcuè is in d'lucht daer koine vele Scutte, en -loê grote vlite mj rdetè. De ene Scut em dat houet of de and' de" ftert, de derde de VloT. lej - mcrop dat leeffé kttmpt een, uiï Schut dt Vogel v~n

Kron. hl. 47. h deezen WwmZZïg^iZ Sfe

in aanzien. Als, Kaihanm de Büdttis, Koningin yaa Frank-

ryk,

Sluiten