Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIV. Boek. HISTORIE. 469

hebbende tot op den agtften van Grasmaand, en kennis hebbende bekomen, dat de Prins, zyn Broeder,met zesduizend man, in de Bommelerwaard gekomen, en 't Huis te Waardenburg aldaar bemagtigd en gellegt hadt, breekt, eindelyk, op, van zins, om zig met den Prins te vereenigen (y). Hy trekt langs de regterzyde der Maaze, die thans hoog gezwollen was (z), meenende zynen weg te neemen, door 't Land tusfehen de Maaze en Waale, naar de Bommelerwaard. Doch de vyand, zig fpocdende, met groote dagreizen, langs den linker' oever, die hier zo veel bogts niet heeft als de regter, past hem vooruit te zyn, legt, by Graave, eene fchipbrug, voert 'er zyn volk over, en Haat zig te OverAsfelt en in de naaste Dorpen neder. Des an-: dcrendaags, bevondt zig Graaf Lodewyk,,1 op eene myl na, by 't Spaanfche Leger: en' zig nu den weg paar de Bommelerwaard ziende afgefneeden, befluit hy, zig by Mowyk of MookjiQder te liaan. D'Avila, verlof van den Landvoogd bekomen hebbende, om eenen Veldflag te waagen, kiest 'er de Mookerheide toe , di: omtrent een vierdendeel uurs van 't Dorp legt. Hier raaken de Dagers aan eikanderen, op den veertienden van Grasmaand. Na 't houden van fchutgevaarte, vielen de Spaanfchen op den Legenval der Nasfaufchen aan, met zo veel geweld, dat zy hen deinzen deeden. Toen komt de Graaf te voorfchyn,valtop de kornet paarden van Schenk,

on

C.V-) Viguus Md Mopper. Epift. CCXXVUI. p. 801. (sj Vieutis ai IjJoppfiR, Epili, CCXXVI. p. f58.

FiLIPsIII

!la? op le Moq:« heide.

Sluiten