Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FilipsIII *574.

< j 2 i c

1

e

De Zeeuwen tas- «, ten de 1! Vloot by C Antwer- v pen aar. a

d e

fl

47* VADERLANDSCHE XXIV. Boek.

gantfchen nagc door, langs de ftraaten, en mee fbhreeuwen, fchellen en flaan aan de deuren , alles doende fidderen: 't welk veele burgers befluiten deedt, ora,met den dag de Stad te verhaten. Dit hollen der SpaJaa* den duurde ettelyke dagen. Menboodtffi gedeelte der verdiende ioldye op hand;

dat er t volle geld zyn moest. Eindelyk heten zyzrgbeweegen, om een gedeelte der betaahnge m lakenen, het overige in geld te ontvangen. Doen -.oen, na verloop van eemge dagen, de Landvoogd hun het: voorhouden, dat men hem, tot de volle betaahnge, zo itipt met verbonden moest asten- maar een weinig gedulds neemen; ging het hollen wederom aan,als te vooren, Men merkt, nog .ans, aan dat de muiters zo ftreng een' tugt mderhiclden, dat niemand hunner den bürJ* en ongeftraft iet ontftal. Eindelyk, lieten L?&ii OT betaaling ei1 beloften, andermaal ihhen, neemende hunne oproerigheid, ie de burgers van Antwerpen veel gelds <reost hadt, nog beter einde; dan mei, in^t erst, gevreesd hadt (d).

De Spaanfche Vloot, die te Antwerpen tg, was, onder 't muiten der Spanjaarden en huk van de Stad af, benedenwaart, ge! reeken (<>), 0p dat 'er de oproerlgen niet on mv^uden zouden. De Zeeuwl, £a£ e lugt gekreegen hebbende, zeilden 'er, met * tamelyk tal van fmak-en razeilen, op ai,

ïSTv.Tsf"*' U' 15 ****** W*< i^X

CO Langüeti li&i'fupra Ëy. Vil. p. ,a.

Sluiten