is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het zevende deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"8 . B Y L A A G E A.

fceren, dat hy zyn eedt ende gelofte vergetende en zonder aenfchouvv te neemen dat d'C£ «en van den voorf: Landen haer zoo jeegens Zyne MaJt als Zyne Mat Heer Vader alryds fn alteïïhoorzaemheid onderdaenicheid, eerbieding"ende getrouwicheid gedragen hebben , niet alken de voorl: pouicjen ende Conditien'niet en heevtol deihuuden ofte nagekomen, nemaer direftel: ter contrarie van dien de voorf: Landen in niaetze van voor te dacn. verdruckt: van tegen gewed ende Injunen te befchermen, felft mweldel: havt bekryght ende doen becryghen; van hun g, eden beiooven met Vuyer ende Sweerde vervolgen, W? P Qiaer Sdwooren Vyandt geweed waere

?<T /"f2?1 *? den Lande fonder redenen fï, d • . e" ' h>"n Lllyden van allen haeren Rechten , Privilegiën, Lexemptien , Vryheyden, oduvmen onrechtel: gepriveert, ende* deielve' die vad ötattt Utrecht datel: ai^noomen ende onthaeld: Sn"^.^gewoontlicke en ongehoorde fchatting«n opgeleyt; Recht ende Juditie geweygerd ende voorts gepoocht alle haere oude ende goede pohcien te iubverteeren ende te niet te dSen • want behalven dat die voorfz: PnvikgU deur bedoekte pracktyeken van die van Raede foo vaü Keye Mat V0OTf ende den Cmiwk J

dan tot den Jare toe van LXVJ in veele poinfteï ingebroocken ende de Rechten, vryheden eS exemptien feef hefteden ende vermindert waeren foo heeft den Coningh van Spaengien fneemende voor rebellie dat een groot deel van de Edelen van de Nederlanden aan die Hirtoginne van Panna in fSJS van LXVJ met alle 'reverentie ende be-

ten e nde die Placcaeten op t (kick van Religie gemaeckt ende in dee.e Landen tot verrietn li -Ju, veel onnoofel Chriilen bloets h»5fjS£iT! groote rigeur geëxecuteerd gemodereerd ende verlacht zouden worden, daar uit zeeckere Tumulte populair apgeftaan waeren) in deeze Landen Si f^30t".Ht;yrcr.,cht gezond*,, den Hertoge vm AJya, die naar zyn injebooren wreedheyd,

ge-