Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ASTREA. o

Myn lierdicht huppelt op dien zegen

Astreê te moet met dubble vreugd', Om dat hy , zonder bloed verkreegen , 't Zachtmoedig hart geheel verheugt. Waar heeft men ander bloed zien ftroomen ,

Dan 't Britfche , dat, zo fel verwoed , Zyn wrevel, niet meer in te toornen , Wel duur, maar heilzaam heeft geboet ? En zagen wy ook bentinck fneeven , Zyn roem is boven 't zwerk verheven.

Maar binnen 's Lands was hooger nood. Men merkte uit bange moordgeruchten Wat lot 's Lands Vaadren Hond te duchten: Men dacht, ó witten ! aan uw dood. Het lot, dat u is wedervaaren , Zou gyzela ar noch gev aarts fpaaren , Zo 't Graauw den losfen toorn verwierf. En God weet hoe c & rel l e n ftierf!

AS 't Groot-

Sluiten