Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXlLBoEK. HISTORIE. 22$

h hadden betuigd , hun aangenaam te zulj, len zyn , zo 'er, in deezen, eenige gemaa„ tigdheid kon worden gebruikt; was hy te f> raade geworden , om de Vonnisfen , zo ,, ver Adolf Westèrwyk , daarby , veroordeeld werdt, om onthalsd, Mattheus Eversdyk , Joan Westèrwyk , en Joan van der j, Hille, om met het zwaard over 't hoofd „ geflaagen , en Jan Verkat, om gegeesfeld „ te worden : ook , zo ver , daarby , hunne ,, goederen verbeurd verklaard waren, te laaten onuitgevoerde Doch men hadt, ter „ bevordering van de ruste der Stad, orde ,, te {lellen , dat Adolf en Joan Westèrwyk, met de eerfte gelegenheid , vervoerd werden naar 's Hertogenboseh , om aldaar , „ op hunne eigene kosten, waartoe , de Regeering een gedeelte hunner goederen fchikken moest, op eene verzekerde plaats, fe, bewaard te worden , hun, voorts, boven de kosten der Regtspleeginge , opleggende zodanig eene geldboete , als de Reg„ ters , naar de gelegenheid van de midde^ len der twee Broederen , zouden billyk j, vinden. De overige inhoud van alle de Vonnisfen moest in zyn geheel blyven , en kon , met den eerftén , uitgevoerd wor5, den .

De Wethouderfchap van Goes , deezefl brief ontvangen hebbende , hieldt den inhoud

f,?») Autii. MisQven, Refol., Sencent. eni grdruht U Rétl* t6i>3. Waaragng Verhaal tui. geilr. 17-jï.

XVI. Deel. J?

xxii.

De ge-

vange neuwor.'

Sluiten