Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

508 VADERLANDSCHE LXXII. Boek.

1729.

XXX. Twee ' Oostindifche fctae-1 pen, te AH giers op- j gebragt. ,

ï t

Doch Frankryk en Groot-Britanje hadden, hierin, reeds te vooren, bewilligd. En de Staaten zouden 't, al hadden ze fchoon gewild , niet hebben konnen beletten. Behalve dat zy zig, naderhand , zo min als George de II, gereed toonden , om de overvoering der Spanjaarden werkftellig te maaken , voor men 'er den Keizer, by Verdrag, in hadt doen medeftemmen. 't Verdrag van Seville, dus begreepen, was, Serhalve, zo voordeelig voor de Staaten, als zy 't, in de tegenwoordige omftandigheden, zouien hebben konnen verwagten. Ook werdt de yding van het fluiten van het zelve , met veel vreugde, in Holland, ontvangen Qd). Drie naanden voor het treffen van dit Verdrag, wa■en het zilver en de vrugten, met de Asfogim>f Kwikzilverfchepen en Gallioenen, te Kadix, langebragt, aan de eigenaars uitgedeeld: doch le Induhe of belasting was veel hooger gefteld, lan men gehoopt hadt (q).

De Vrede met de Regeeringe van Algiers, in t jrar 1726 geflooten (r) , hadt den Staaten ;elegenheid gegeven, om den Kapitein Schryer, met drie Oorlogslchepen , derwaards te ;enden, tot het losfen van eenige Slaaven. Teri/yl hy met deeze handelingen bezig was, werien, in Zomermaand , twee uitgaande Oostinüfche fchepen , te Algiers , opgebragt, door ■ier Kaapers, die zig van dezelven hadden mees;r gemaakt, om dat zy geene Algierfche Pasioorten toonen konden. Doch Schryver verjonde den Divan , dat deeze fchepen, den

Staat

(p") Montgon Tnm. VII. p. 315.

(V) Zit Europ. Merc. July — D:r.cmb. 1729. hl, l%zenz, (r) ZU Uier voor, bl, 3i«.

Sluiten