is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE HISTORIE. 429

r„ dien alle de voorflagen, die het, tot dus „ verre, van zyne zyde, gedaen hadt, niet, „ zo dikwerf, verworpen waren CO"

NALEEZINGEN

op het

XIX. DEEL.

Bl, 14. r. 14. „ Parys, werwaarts ook de. Major • Generaal Grovestins, in Lentemaand, vertrokken was". Ten deeze tyde viel, met hem , aan de tafel des Kardinaals de Fleury, dat geene voor, 't welk ik, boven, aangeroerd heb (m~),

Bl. 159. r, 13. v. o. „ Zy weezen 's Keizers aanzoek om hulpe van de hand'. Zy deeden dit te meêr, nadien zy vreesden, anderfints, zeer ligtelyk, in eenen ZeeOorlog, met Frankryk en Spanje, te konnen gewikkeld worden, waar door de handel kon ftü liaan en verfperren : 't welk, zeiden zy; misfchien, te Weene, het minst, maar , by hun , het zwaarfte, zou weegen, nadien, „ in een Land van commercie, de

Ingezetenen noch belraan, noch tot de ,. de algemeene lasten contribuéren kon„ den, zonder haare wyduitgeftrekte Zee„ vaart" (n).

BL

(/ ) Secr. Refol. van Holl. 6 Febr. 172I > bl. 739. ec SSontgom Memoir., Tam, 3, p. 359 et 360. Cm) Naleez. W. 424.

lts) Secret. Refol. van Hol!. 18 Dec, 1733. tt. ÓS?»

XVlII.

Deel.

xix. De&l,