is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Eerste deel, beginnende met de aankomst der Batavieren hier te lande, en eindigende met het jaar 800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INTEEKENAAREN. 5i?

Wykman (Ferdinand). Wynands (W.) Boekverkoper te Amft.

Wanders ( A.) V. D. M. te Veere.

Wapperom (Jan) Dykopzichter van de Alblasferwaard en geadmitteerd Landmeeter van Papendrecht.

Weeningen (J. P. van), Ferleman te Sluis in Vlaanderen.

Woutman (Fredrik)

Wulp (Jan Thyfe) Secretaris op Westerfcbelling.

Wal (Johannes de) Mede-Raad in de Vroedfchap en Oud Burgemeester te Leeuwaarden.

Waard (M, van) Chirurgyn te Wormerveer.

Waalwyk (W. van) Regeerend Burgemeester der Stad Schied.

Wolbrink (Lucas) te Amft,

Y.

Yzendyk (E. van) te Amft. Yzerman (Hendrik Muloch) Ysfelftein (W. R. van) S. S.

Theol. Stud. te Leiden. Ysfelftein (Gillis van) Bailjuw

der Stad Zierikzee.

Z.

Zeeman (Hendrik) te Amft. Ziele (Christiaan) Pakhuismees- j ter te Amft. I

Zandyk (Jacob van)

Zande (Johannes Wiekers van der) te Middelburg.

Zeemei (Pieter) te Oostzaandam.

Zwart (Hendrik Zecourt) Zeewolt (A.) te Gouda. Zuydhoek (P.)

Zande (G. van den) Scholtus van ! het Bovenkwartier des Rhyns

in Nederbetuwe te Thiel. Zande (J. van der) Zuidema Lz. (W.) te Groningen. Zyp (Jan van) Mr. Timmerman

te Amft. Zwicht (ƒ. van) Heel- en Vroed-

meester te Berkel. Zadelboff (H. van) Predikant te

Houten. Zaanen (Corneïis van) te West-

zaanen.

Zaanen (Jacob van) Leeraar der

Doopsgezinden te Oost- en

Westgraftdyk. Zandleven (G.) Banketbakker

en Confiturier te Vlisfingen. Zweerisz (J.) Zael (Frans) Zythoff ( . . van ten) Zeege Lagerwerff (M. van der)

Schout te Krimpen. Zyll de Jonge (Hendrik Willem

van) Adjunct Schout en Secre.

taris van Poortugaal, Pannis

en Hoogvliet.

OVERGESLAGEN NAMEN.

Andrae (G.) Med. Doftor

Harlingen Arnoe (Paulus) te Amft. Baart (A.)

te

Baarfel (C. van) Lettergraveer-

uer ie nmir. Buurma en Comp. (R. y.) te Groningen.

Cos-