Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa Aanmerkingen tp de Waarneemingen

AANMERKING f,

(Deeze dient voor §. 47. bl. 106. 107.)

$. ï. Om de gronden te toonen , op welken de wyzs van ftellen in de aangehaalde §§en. opgegeeven fteunt, zuilen wy hier den aart der waarneming van achteren wat nader verklaaren.

Men verbeelde zich dat D D de groote Spiegel, p P de aehterfte Kimfpiegel zy : en dat zy loodrecht op elkander ftaan; gevolglyk dat de hoek DZP recht is. Men ftelle dat het oog juist met de Kim in de zelfde lyn zy, of dat het oog waterpas ftaa met de Kim, en dat men uit O door het glas de Kim K zie: vervolgens dat uit eenig ftip A van de aehterfte

Sluiten