is toegevoegd aan je favorieten.

Natuurkundige beschouwingen: of Historische zedelyke & aangenaame bespiegelingen. Over de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<C S°4 >

eene droefgeestige verdrukking. Eene heblyke inwendige tevredenheid, een heblyke zelfbedwang, veel naarftigheid , en een weinig ydelheid (fiat mixtura fecundum drtem) is een uitmuntend rectpt ter voorkomiiige van alle zcnuw-kwaalen.

TIEN-