Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5.14 Over den aart en het gebruik

is welken middenlyn dit glas hebbe, en het is zelfs onmooglyk vooraf te bepaalen welke afmeetingen zulk een glas hebben moet, men moet het als by den tast zoeken,

%fle Proef. Ik herhaalde dezelve proei', alleen fchudde ik de buis niet geduurende de menging der luchten; toen bleef de lucht-eelora veel langer, bcflaande 1,45 graden : een tweede maat 'er byyoegende , befloeg zy 2,45 graden.

9de Proef. Ik liet eene maat gemeene lucht in het glas, wiens diameter van twee duim zeeven lyn was, op; en deed 'er in eens eene vierdubbele maat Niter-lucht by, zonder het glas te fchudden: dit mengzel daarna in de buis van" den Eudiometer latende opgaan, befloeg het zelve 4,04 graden, ser waren derhalve vernietigd.

xode Proef. Ik liet in het zelve glas ééne maat gemeene lucht op, en deed'er eene enkele maat Niter-lucht by, zonder het glas te fchudden, de colom befloeg 1,04 graden, derhalve waren 96 graden vernietigd , en de uitkomst kwam dus volmaakt overeen met die van de voorige proef.

11de Proef Ik liet eene maat gemeene lucht in het cylindricq glas, van een en een halve duim middenlyn en vier duimen hoog, op, en voegde 'er ééne maat Niter-lucht by, zonder het glas te fchudden, vervolgens goot ik die lucht over in de buis yan den Eudiometer, en hevoad de colom i,i<

Sluiten