is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe aardryksbeschryving voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s3o XIV HOOFDDEEL.

moerasfen. i'uiten deeze ftad ziet men ros fchoone overblylfels van den App'fchen weg, die eertyds, van R>>men af, tot aan Brundufiuin of 'lindes toe,ging,

St. Pieten erfdeel., ten wetten des Tybers, is zeer vrugtbaar, in koeren, wyn, olie en aluin. Men vindt 'er Momeihscone, weegens muscaatwynen, beroemd, Viterbo, eene groote, fchoone ftad. Civita Vecchia, met. eene haven, waar in de Pauslyke galeien liggen. Porto, eertyds Portus Augufii, ten weften, asn den mond

des Tybers geleegen. 't Hertogdom

Gastro , met eene ftad van dien naam , en Ronciglione, eene fraaie plaats, in St.Pie» ters erfdeel , ingeflooten. —— In 't Qrvietana, ütvieto, eene fraaie ftad, op eene fteile rots, . gebouwd. ln de

Sabina, Magliano, welks grondgebied zeer vrugtbaar, in koorn, olie en wyn, is. Tivoli, eertyds Tibur 3 op eenen rotfigen berg, die uitmuntendeolyvenvoordbrengt, en digt by de fchoone watervallen van de Teverone, eertydsAnio. ■ In'tPerw giav.o, vindt men Perugia, aan den Ty.

ber,