Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIX. HOOFDDEEL. 31

hein, de plaats der geboorte van 's waa. rclds Heiland, thans een groot cn volk. ryk dorp, op eenen rotfigen berg, omringd, met heuvelen en valcien , die gadceltelyk , met koorn, wyngaarden en andere vrugtboomen, overdekt Haan. De zoogenaamde wocileine van johannes, eene der aangenaamlle ilreeken van Iudea, geeft dezelfde voordbrengfeleu. Meer zuidooftwaarts liggen de puinhoopen van 't oude Tekoa ; en ten zuiden Hcbron , in de oudile tyden, Kiriath Arba , by dc Arabieren Eikalil genaamd, cn gcdceltlyk op eenen berg, gedceklyk in de vlakte ge. leegen ; er wordt eenig glas gemaakt , uit keiagtige aarde, in dc rabuurfchap te vinden; cn jaarlyksch voert men er drie hoij. derd kemel - lallen rofynen — honig uit , naar Egypten. Niet ver van daar ligt de a»n*e»aame valei, of vlakte Marhré , lang, door Abraham bewoond. Gaza digt by de Midiclandfche zee, zeer oud cn certyd» dc hoofilad der Philiitvnen, by dc welke men ook veele inarmcre puinhoopen aan. treft. De karavanen, uit Syrië, naar EK 4 gyp.

Sluiten