Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXII. HOOFDDEEL. 149

uit Bengaalcn, over Batavia , denraards gebragt, en door dc Javanen gebruikt, om te rook en.

Eindclyk liggen , ten noordooften cn ooften, van Java, dc Eilanden Madura, Buiy, Somback, en Sumbiuwa, welker inwsoners, met Batavia, vooral in flaiven, handelen.

Het eilani Eormo, feet grootfte van al' Ie dc Afiatifcbe eiUndee, geeft ryst, catoen, «ottipgea,. peepcrj kamfer, goud cn diamanten. Dc binnenfte ftrceken zyn, gedceltlyk bergagtig, gcdScltlyk moerasfig cn ongezond, en worden bewoond, door ecu heidenfch voik, Btajous genaamd. Zy zyn welgemaakt, fterk, cn zeer bygcloovig, maar Ieeven zeer cendragtig, met clkandé'ren. Hunne buizen zyn, in 't water, op paaien, gebouwd, teegén 't fenynig gedierte. De zcekuftcn worden , door Mahomctaanfebe Vorften, geregeerd. Men vindt crBorneo, dc hoodfplaats eenes koningryks van dien naam, met eene goede haven, volk en handelryk. Sambas, waaromftrecks diamant» mynen gevonden worden, De RyG 3 ~ ken

Sluiten