is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe aardryksbeschryving voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 XXXÏX. II O OF DDE EL;

een laag ftrand, daar flegts kleine fchee» pen by kunnen. De uitvoer beftaat ers in huiden, Campechehout, en andere verfwaaren. Op de rivier Mobile ligt een fort van denzelfden naam. St. Augustyn, dc hoofJftad van Oost Fbriia , 't welk zig, met een groot fchierei'and, zeer ver zuid waards uitftrekt, hgt aan zee, aan den voet ecnes heuvels en is verfterkt. Dg sirvoc-r is er nog gering, en beftaat meest in-waaren, van de Indiaanen , ingeruild, dfe, in de cabuuifchap, twee vlekken hebban,

Deeze inboorlingen zyn oïyfkléurlg, wc!« gemaakt , en flerk. Hunne cenigfto kleeding is een dierenhuid , om 't midJenlyf, gefiaagen. Zy befchilderen hun vel , en zetten hun lang zwart hair zeer netjes op. De Vrouwen, die er wel uitzien, zyn zoo gaauw, dat zy de hoogde boomen beklim, men, en, met hun je kinderen op den rug, jrivicren overzwemme». Ds m.ms zya goede baogfehutters en maaken de punten tonner pylea r van vifehtanden ol fteer,.