Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NABERICHT.

e Ondergetekenden, ingevolge het hun aanbevolene, en hunne vorige betrekking op het Bataviaafch Genootfchap, deszelvs belangens ook in- Nederland willende bevorderlyk zyn, vinden zig verpligt, den Leezer nog te berichten, dat in de maand November 1783, door het vertrek van den Heer voorzittende Directeur Mr. Jacob Cornelis Mattheus Radermacher, die allerongelukkigst op de reize is omgekomen, tot voorzittend Directeur van het Bataviaasch Genootfchap verzogt , en benoemd is den Heer Adriaan Moens, eerste Raad en Directeur Generaal .van Nederlands India; en tot Secretaris, ia ftede van den tweeden Ondergetekenden, die te gelyk met gemelden Heer Radermacher naar Nederland vertrok, het dirigeerend Lid, den Heer Hendrik NlCOLAAS la CLE, Koop-

* 3 man,

Sluiten