is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der konsten en weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GïWIGTEN VAN INDIA. 4-1*

Sereekening der Munten, het Goud na f 375 't mark-fyn, en het Zilver na de Ducaton van 66 ftuivers, volgens van Namen, den 2o July 1767, doch waar op geen ftaat te maaken is, alzoo deEsfayen niet bekend zyn, daar hy het op bereekent heeft.

waard Hollandfcfi»

Een tweedubbeWe Hataviafche goude . . ƒ » 5 ■ f *°

Een Indoftinfcbe goude '6 13 13 j7

Een Perziaanfche — • • ' • • '.til.

Oude Driebeetdige Pastood 4 3 - 4 5

Kieuwc Nagapatnamfcbe —- . » • • 4 9 - 4 »• Een zilvere Bataviafche- R»py . • • • J 3 9 J 4 -

Een dito Bengaalfche * » |

Een dito Sicca * 4 I «4

Een dito Souratfe ï 1 , 1 .

Een dito Pcrziaanfcbe • • • • " .13314

Een dito Spaanfcbe mat 2 13 10 3 14 -

Een dito Rvksdaalder 2 10 4 2 10 *

Een dito Schelling 5 '4 - ° "

Een dito Dubbeltje 115-»-

DERDE HOOFTDEEL

Waarde by Compagnies Boeken.

]|3s waarde der Speciën by 's Compagnies Ne* goiie-Boeken, dewelke thans in Nederlandsen Geld na de intrinfique waarde der Speciën gehouden worden; doch in voorgaande Jaaren wierden ze gehouden naar de Indifche waarde der Munten , zynde de Stand - Penningen by 's Compagnies Boeken thans maar agt in getal; namentlyk:

Indisch Nederlandse* geld. geld.

De gekartelde Ducaton . . ƒ4 — ƒ3 6— De ronde Spaanfcbe Reaal . 3,4- 2 14-