is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Zeeland, over de Kaap de Goede Hoop, naar Batavia [...] in de jaaren MDCCLXVIII tot MDCCLXXI.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J34 AA N MER KINGEN

DERDE HOOFDSTUK.

Van Gedierten*.

D

e Pacrden, die hier te lande gevonden worden zijn kleiner dan in Europa; doch onvermoeid ïn 't loopen: fommige daar van zijn gemakkelijk te'berijden , doch veele zijn zeer halflarrig ea koppig.

Tot het beploegen en beiirbeiden van het land^ cn om zwaare gclaadcne wagens te trekken, gebruikt men Osfen , die van zes toe twintig, én meer, twee aan twee, daar voor gefpannen, met een lange zweep, gemeenlijk door één Hottentot geregeerd worden.

De Kocijen geeven hier zoo veel melk niet, als in het Vaderland, en wegens haare brandigheid , wordt dezelve voor een ongezond voedfel gehouden ; zij vallen ook kleiner, en die nu en dan uit het Vaderland derwaards gebragt worden, zijn veel hooger geacht dan de Inlandfche,

Schaapen worden cr in overvloed gevonden, en deze zijn doorgaans grooter dan in Europa, en wel zoo fmaakelijk; hun flaert, die Riet anders dan enkel vet is, weegt vijf, ea

fora-