is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche amnestien, van de jaaren MCCCCLXXXV, MCCCCLXXXVIII, MDCCLXXXVII, en MDCCLXXXVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 219 ;>

XIII.

M:sfive van vijf Raaden h% de Vroedfchap, aan Heeren Burgemeesterèn der Stad Rotterdam.

Edele Groot Aclitbaarc Heeren \

eeds een en andermaal geconvoceerd zijnde tot Vroedfchaps Vergadering, waartoe wij geïnformeerd zijn dat onze Mede-Raaden ———

zijn geconvoceerd, maar waar bij in tegendeel zev. n andere Perfoonen, quafi als Vroedfchappen, geconvoceerd zijn, hebben wij niet langer willen afzijn UEd. Groot Achtb. tc declareeren, dat wij, houdende alle deze Vergaderingen voor onwettig, en al wat daar in mogt beflotcn worden voor nul en van onwaarde, daar in niet kunnen compareeren, gereed zijnde en blijvende, om bij de Befoignes en Vergaderingen van de Vreedfehappen