Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 347 )

doen jouisfeeren; omdat Hun Ed. Groot Mog. bij de voorfz. Publicatie van 17 April zeiven declarceren „ te hebben verboden , dat tegen de niet

uitgeflotene eenige de minde actie of befchul„ diging in Rechten zoude worden aangefteld, of ,, aangcflchl zijnde verder zoude worden vervolgd.

Welke verbod de fuppl. had gehoopt, en zich nog vleit, voor hem van 't zelfde effect, te zullen zijn, als voor zoo vecle anderen, die, uitkragte van mandamenten, voor den 15 Februarij verleend, crimineel geciteerd zijnde tegens recht dagen, welke nadien dag in vielen, het genoegen gehad hebben , dat ten gevolge der generale amnestie, bij voorfz. Placaat verleend, zelfs zonder eenig fpeciaal verzoek, hunne naamen ex ojfcio van de rol gelaten , en zij dus van dis procedures gelibereerd zijn.

Sluiten